Privacybeleid

ons privacybeleid.

Hesko.nl, gevestigd aan Pascalweg 25c 4104 BE Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij zijn ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van hesko.nl. Je dient je ervan bewust te zijn dat hesko.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Hesko.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hesko.nl verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
· Voor- en achternaam 
· Adresgegevens 
· Telefoonnummer 
· E-mailadres 
· Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hesko.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Hesko.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hesko.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@hesko.nl. Wij registreren dit en zullen het zorgvuldig afhandelen. Indien noodzakelijk melden wij deze incidenten bij de toezichthouder en als dat nodig is ook bij jou.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hesko.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je heeft het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door hesko.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@hesko.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hesko.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je vragen over privacy?

Heb je na het lezen van de privacyverklaring nog vragen over hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken? Neem dan contact met ons op via info@hesko.nl. Wij hopen dat wij jouw privacyvragen naar tevredenheid zullen beantwoorden. Bent je niet tevreden met onze reactie? Dan kunt je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

op zoek naar opdrachten?

wij helpen je graag.